Posts

Showing posts from October, 2009

Week 40

Image
This week I made a mix of this and that.

Deze week heb ik mix gemaak van dit en dat.

A bracelet.

Een armband.A few pendants.

Een paar hangertjes.

A necklace.

Een ketting.And a pair of earrings.

En een paar oorbellen.

week 39

Image
I bought some gorgeous shell beads at the meeting in Belgium, and I just had to make some earrings with them.

Ik had op de meeting in België prachtige schelp-kralen gekocht en ik moest daar gewoon oorbellen mee maken.
A plain necklace to go with the earrings.

Een simpele ketting voor bij de oorbellenThe pendant I made a fe weeks ago, finally made a chain-necklace and some earrings to go with it.

De hanger had ik een paar weken terug al gemaakt, maar ik heb er eindelijk een ketting en een paar oorbellen bij gemaakt.


And at last I made some photo's of Goldie, my latest "Creepy Crawler".

En eindelijk heb ik foto's gemaakt van Goldie, mijn nieuwste "Creepy Crawler".some custom work

Image
I made a key-chain for my co-ordinator at work as a going away present.
One of my colleges engraved the aluminum disk.
So I have to thank Alexandra Niessen for this.

Ik heb een sleutelhanger gemaakt voor mijn coördinator als afscheidscadeau.
Een van mijn collega's heeft een boodschap in de aluminium plaatjes gegraveerd
Dus ik moet Alexandra Niessen hiervoor bedanken.I also made him a bracelet.
For the past 2 years he has been eyeballing my chainmaille,
and finally he has a "violetmoon original".

Ik heb hem ook een armband gemaakt.
De afgelopen 2 jaar heeft hij iedere keer mijn chainmaille bewonderd,
en nu heeft hij dan eindelijk een "violetmoon orignal".
At request of "Dauwdruppel" I made her a necklace to go with the earrings and bracelet I made for her for the meeting in Belgium.


Op verzoek van "Dauwdruppel" heb ik haar een ketting gemaakt voor bij de
oorbellen en armband die ik haar op de meeting in België cadeau had gedaan.